Begrafenis in De Lutte

Wilt u een begrafenis in De Lutte georganiseerd hebben. Dan kunt u ons, Kienhuis Uitvaartverzorging, gevestigd in Denekamp, bellen om samen met u tot een passende plechtigheid te komen. Met onze ervaring met begrafenissen op het rooms katholieke kerkhof in De Lutte kunnen wij u altijd helpen. Wilt u een begrafenis buiten De Lutte, maar in de regio Twente, dan kunnen wij als Uitvaartverzorging Kienhuis u ook terzijde staan.

Rooms katholieke kerk & kerkhof

De H. Plechelmuskerk is een rooms-katholieke kerk aan de Plechelmusstraat 7 in De Lutte in de Nederlandse gemeente Losser.

Geschiedenis

In 1803 werd De Lutte een zelfstandige parochie met een eigen kerk, toen nog schuurkerk.In 1831 werd een zogenaamde waterstaatskerk gebouwd. Deze kerk had de hoofdingang bij het kerkhof, aan het Lutterkerkpad. De huidige kerk werd in 1931 gebouwd op dezelfde plaats als de waterstaatskerk van toen. Echter de ingang kwam nu aan de andere kant. Uit de oude waterstaatskerk zijn nog heel wat voorwerpen bewaard gebleven. Een tweetal kroonluchters, het kruis dat nu bij de gedachteniskapel hangt en de doopvont stammen nog uit die tijd. Ook de meeste gebrandschilderde ramen met bepaalde voorstellingen uit het leven van Jezus Christus en zijn Kerk zijn opnieuw in de huidige kerk geplaatst. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van deze prachtige ramen. Midden jaren 90 werd het idee geboren om een compleet nieuw parochiecentrum te bouwen inclusief aula, pastorie en de nodige opberg- en vergaderruimtes. Om dit alles te kunnen financieren werd voor een stuk grond van de parochie aan het Pastoor Rüdingpad een bouwvergunning aangevraagd en vervolgens als bouwgrond verkocht.

Roomskatholieke kerk & kerkhof

Besloten werd tot het herbouwen van het parochiecentrum in de oude stijl. Aan de hand van foto’s van de oude pastorie die begin jaren 70 was afgebroken, is de tekening gemaakt voor het nieuwe parochiecentrum inclusief pastorie. De ruwbouw werd uitgevoerd door de plaatselijke aannemer en voor de afwerking werd een beroep gedaan op een groep van circa 50 vrijwilligers. In januari 2001 kon het karakteristieke gebouw in gebruik worden genomen. In 2002 kon dankzij geld uit een cultuur historisch subsidiepotje van de provincie Overijssel, een kleine bijdrage van de gemeente Losser en de inzet van een grote groep vrijwilligers de herinrichting van de pastorietuin rondom het parochiecentrum worden gerealiseerd. In 2006 is het parochiecentrum uitgebreid met een dagkapel die ook vanuit de kerk bereikbaar is. Deze kapel wordt gebruikt voor de doordeweekse vieringen en als condoleanceruimte. Het kerkhof in De Lutte ligt direct achter de kerk en is de afgelopen decennia een aantal keren uitgebreid. Achter op het kerkhof is eveneens de mogelijkheid om urnen te plaatsen. Enkele jaren geleden is er op het kerkhof bovendien een strooiveldje aangelegd waar de as van overleden mede-parochianen uitgestrooid kan worden. Als enige geloofsgemeenschap van Lumen Christi beschikken we ook nog over een 7 hectare groot “kerkebos”. Vanwege een processie-verbod op de openbare wegen kocht pastoor Geerdink rond 1840 een stuk grond en liet dat als bos aanplanten. Zo konden de processies op eigen grond worden gehouden. Op dit moment zijn we bezig met een “revitalisatie” van het bos en de renovatie van de in het kerkebos gelegen blokhut van Jong Nederland.

Opbaring in Aula van de kerk

Wij denken graag met u mee wanneer u, uw geliefde of uw familie in de aula in De Lutte opgebaard wil worden. De aula is achter in de kerk en is dus inpandig. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Opbaring thuis in De Lutte

Een opbaring thuis in De Lutte behoort meestal ook tot de mogelijkheden voor uw passende uitvaart. Wilt u meer informatie over een thuisopbaring, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Kloppendijk 32, 7591 BT Denekamp

0541-352100 (24/7 bereikbaar)

info@kienhuisuitvaartverzorging.nl